user_mobilelogo
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

www.barevny-svet.eu

Zajištění pomoci a podpory pro osoby se zdravotním postižením, zejména pak pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a pomoc a podporu jejich rodinám.

 

STŘED, z. ú.

www.stred.info

Pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů. Našimi hodnotami jsou profesionalita, odborný růst, zodpovědnost, otevřená komunikace a loajalita.

 

DIANA domácí péče a pomoc

www.domacipece-diana.cz

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba.

 

Oblastní charita Třebíč

trebic.charita.cz

Působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Na území okresu Třebíč pomáhá v mnoha střediscích lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

O nás

Společnost CENTRUM NOVÝ BLOK a.s. (do května 2022 jako IFRE a.s.) je 100% vlastněna jediným akcionářem Ing. Františkem Vágnerem, který byl do roku 2012 majoritním vlastníkem společnosti ENVINET a.s. (dnes NUVIA a.s.), mezi jejíž hlavní činnosti patří služby a dodávky komplexních systémů pro jaderný a automobilový průmysl.

CENTRUM NOVÝ BLOK a.s. se zabývá investicemi do nemovitostí a jaderné energetiky. Hlavním záměrem je vybudovat průmyslovou skupinu firem s vysokou přidanou hodnotou se zaměřením zejména na technickou podporu a služby pro nově budovaný 5. blok JE Dukovany. Takto nastavená skupina umožní rychlejší růst jednotlivým členům díky synergiím v oblastech získávání a financování zakázek, sdílení obchodních aktivit a centralizaci podpůrných procesů.

Klíčovým projektem společnosti v současné době je výstavba administrativního centra ve Slavěticích, které bude vybaveno moderními technologiemi a bude poskytovat příjemné a reprezentativní zázemí pro významné dodavatele, kteří se budou podílet na výstavbě 5. bloku JE Dukovany a na podpoře provozu stávajících boků.

Bydlení u Zámku v Třebíči

Bydlení u Zámku

Na východní části původního areálu Školního statku v Třebíč, v lokalitě Nad Zámkem, která leží asi 400 m severozápadně od centra města, západním směrem od baziliky sv. Prokopa, budujeme bezbariérové více generační bytové kondominium.

View more
Podporujeme ...

Podporaneziskového sektoru

View more